Firma ARTEO Engineering zajmuje się świadczeniem usług w zakresie budowy systemów pomiaru zużycia mediów energetycznych: wody, ciepła i chłodu, gazu i energii elektrycznej. Główna działalność polega na wdrażaniu systemów zdalnego odczytu liczników oraz przetwarzania danych pomiarowych:

  • Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w zasobach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na liczniki radiowe lub z komunikacją przewodową M-Bus
  • Wdrażanie obchodzonych/objeżdżanych systemów radiowego odczytu dla liczników wody i ciepła (wodomierze, ciepłomierze) w budownictwie wielorodzinnym
  • Wdrażanie systemów zdalnego odczytu liczników (wodomierze, ciepłomierze) w oparciu o komunikację M-Bus w budownictwie wielorodzinnym
  • Wdrażanie systemów radiowego odczytu wodomierzy w przedsiębiorstwach wodociągowych zarówno obchodzonych/objeżdżanych jak i stałych sieci radiowych z codzienną transmisją danych
  • Wdrażanie systemów monitoringu zużycia mediów energetycznych w przemyśle
  • Sprzedaż wodomierzy, ciepłomierzy, urządzeń komunikacyjnych do tych liczników, urządzeń odczytowych (skanery radiowe, centralki M-Bus, urządzenia do transmisji danych poprzez sieć komórkową i internet)
  • Doradztwo techniczne w zakresie doboru systemu zdalnego odczytu liczników
  • Konsultacje w zakresie likwidacji różnic bilansowych dla zużycia wody i ciepła w budownictwie wielorodzinnym
  • Konsultacje w zakresie obniżania strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych (wg metodologii IWA)

 

Zdalny radiowy odczyt wodomierzy 

Wybór systemu zdalnego odczytu powinien być dokonywany wraz z ofertą wodomierzy. Oprócz właściwości metrologicznych istotną kwestią jest sposób komunikacji pomiędzy liczydłem mechanicznym a elektroniką modułu zdalnego odczytu. Komunikacja ta powinna być niezawodna: wiernie odwzorowywać stan liczydła wodomierza nawet w warunkach zalania wodą. Kolejne istotne kwestie, to niezawodność odczytu zdalnego (radiowego) oraz dodatkowe dane dostarczane przez system. Dane te mogą być wykorzystane do walidacji odczytu, rozstrzygnięcia kwestii spornych, nadzoru pracy niektórych elementów instalacji a przede wszystkim wykorzystane, do skutecznego ograniczania strat wody. Oczywiście nie bez znaczenia jest możliwość wymiany odczytanych danych z innymi systemami w Przedsiębiorstwie, przede wszystkim z systemem rozliczeń. 

Wodomierze radiowe

Ze względu na rolę, jaką pełnią wodomierze w przedsiębiorstwie wodociągowym, nie powinne być one kupowane bez dokonania głębszej analizy co do metrologii, konstrukcji i ich możliwości pracy w niezawodnym systemie zdalnego odczytu.

Ograniczanie strat wody wg metodologii IWA

Polska należy do jednych z najuboższych krajów w Europie, jeśli chodzi o zasoby wody pitnej. Wprowadzenie nowego prawa wodnego ma się m. in. przyczynić do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia strat wody w wodociągowych sieciach dystrybucyjnych. Zadanie to nie jest proste i wymaga podejścia kompleksowego.  Chcesz wiedzieć jak się do tego zabrać? Zadzwoń.