Liczniki radiowe

Liczniki do radiowego odczytu

W systemie radiowego odczytu pracować mogą liczniki wszystkich mediów energetycznych (woda, ciepło, gaz i energia elektryczna), a nawet takich mediów jak powietrze czy para oraz różnego rodzaju czujniki (np. temperatury, wilgotności). Liczniki mediów energetycznych są z reguły wyposażane w radiowe moduły komunikacyjne z protokołem wireless M-Bus lub LoRaWAN. Do systemu można również włączyć tzw. liczniki impulsowe, które podłączane są do uniwersalnych modułów radiowych z wejściem impulsowym. Dzięki temu można włączyć do systemu istniejące liczniki, praktycznie dowolnego producenta.

Liczniki radiowe »

Systemy radiowego odczytu liczników

Systemy radiowego odczytu

Ze względu na strukturę można wyróżnić systemy radiowego odczytu typu AMR oraz AMI. Systemy AMR, są to systemy inkasenckie zwane też obchodzonymi czy objeżdżanymi i wymagają zaangażowania człowieka (inkasenta) w proces odczytu. Ich niekwestionowaną zaletą jest niska cena, łatwość implementacji i wysoka niezawodność. Systemy typu AMI wymagają zbudowania własnej lub wykorzystania istniejącej, na ogół obcej, infrastruktury komunikacyjnej. Niewątpliwą zaletą systemów typu AMI jest wysoka funkcjonalność oraz brak zaangażowania człowieka w proces odczytów.

Radiowy odczyt liczników »

Analiza danych pomiarowych

Monitoring mediów produkcyjnych

Sieć radiowa typu AMI stanowi idealne rozwiązanie do monitoringu mediów energetycznych w zakładach produkcyjnych. System taki pozwala na monitorowanie zużycia, wykrywanie awarii (np. wycieki), dokładną alokację kosztów produkcji na poszczególne wydziały, linie produkcyjne czy nawet poszczególne maszyny. Dzięki otwartym standardom komunikacyjnym system odczytu można zintegrować z posiadanym już oprogramowaniem SCADA lub innym. Dane można przetwarzać również we własnym arkuszu kalkulacyjnym, bez konieczności inwestowania w jakiekolwiek oprogramowanie.

Monitoring mediów produkcyjnych »


Radiowy odczyt liczników. Dla budownictwa i wodociągów.

Nowoczesny i ekonomiczny system radiowego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy LibraRS, wykorzystujący portal internetowy i urządzenia z systemem Android. Różnorodność kompatybilnych wodomierzy oraz modułów radiowych pozwala na instalację zarówno w warunkach mieszkaniowych jak i na przyłączach wodociągowych.

Radiowy odczyt liczników

Zdalny odczyt liczników. Komunikacja radiowa i przewodowa.

Moduły komunikacyjne do liczników wszystkich mediów w wersji radiowej i przewodowej. Standardowe protokoły komunikacyjne: wireless M-Bus, LoRaWAN, M-Bus, Modbus, GPRS. Liczniki wszystkich mediów pracujące w jednym systemie wykorzystującym otwarte protokoły. Skalowalny system dla małych oraz rozległych sieci liczników.

Liczniki ze zdalnym odczytem

Internet rzeczy i chmura. LoRaWAN, NB-IoT.

Najnowocześniejsze technologie komunikacji dla sieci liczników: moduły do liczników z protokołami LoRaWAN lub NB-IoT oraz urządzenia infrastruktury komunikacyjnej do budowy prywatnej sieci LoRaWAN. Portal internetowy LibraRS do analizy odczytów.

Internet rzeczy