Sieć przewodowa M-Bus

Sieć M-Bus jest idealnym rozwiązaniem w miejscu, gdzie położenie przewodu nie jest problemem. Zoptymalizowana pod względem energetycznym stanowi niezawodne rozwiązanie dla zasilanych bateryjnie liczników. Szeroka gama centralek, konwerterów, bramek, itp. umożliwia  zbudowanie praktycznie dowolnego systemu. Normatywny, zgodny z EN13757 protokół komunikacyjny uniezależnia nas od tzw. rozwiązań firmowych.

Sieć radiowa wireless M-Bus

Sieć wireless M-Bus (wM-Bus) idealnie nadaje się do odczytu liczników mediów energetycznych w miejscach, gdzie położenie przewodów jest kłopotliwe lub nieopłacalne. Szeroka gama urządzeń do budowy infrastruktury komunikacyjnej pozwala na dalszą trasmisję danych przy wykorzystaniu sieci komórkowej, internetu lub bezpośrednio do komputera w wykorzystaniem własnej infrastruktury (LAN, wLAN). Normatywny, zgodny z EN13757  protokół komunikacyjny uniezależnia nas od tzw. rozwiązań firmowych.

Zarówno sieć przewodowa M-Bus jaki i wM-Bus, jako sieci typu AMI, stanowią idealne rozwiązania do monitoringu mediów energetycznych w zakładach produkcyjnych. System taki pozwala na monitorowanie zużycia, wykrywanie awarii (np. wycieki), dokładną alokację kosztów produkcji na poszczególne wydziały, linie produkcyjne czy nawet poszczególne maszyny. Szczególnie interesująca może być sieć bezprzewodowa dzięki łatwości aplikacji i niskim kosztom wdrożenia. Dzięki otwartym standardom komunikacyjnym system odczytu można zintegrować z posiadanym już oprogramowaniem SCADA lub innym. Dane można przetwarzać również we własnym arkuszu kalkulacyjnym, bez konieczności inwestowania w jakiekolwiek oprogramowanie lub można zamówić u nas wdrożenie o określonej funkcjonalności zbudowane w oparciu o system SCADA (np. Asix) lub w oparciu o istniejące na rynku rozwiązania dedykowane do monitoringu mediów energetycznych i produkcyjnych.

Poniżej znajdą Państwo katalog zawierający wszystkie niezbędne do wdrożenia produty, jak: liczniki, moduły komunikacyjne do liczników oraz urządzenia infrastruktury komunikacyjnej oraz folder systemu do monitoringu mediów przemysłowych, który w syntetyczny sposób opisuje rozwiązanie oparte o komunikację bezprzewodową. Komunikacja ta wykorzystuje protokół normatywny wireless M-Bus zgodnie z EN 13757-4 kompatybilny z OMS. System pracuje w paśmie częstotliwości 868 MHz nie wymagającym pozwolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 grudnia 2014r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2017 poz. 96). Skalowalność i otwartość systemu pozwalają na łatwą rozbudowę w przyszłości oraz bezproblemową integrację z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami.

schemat komunikacji

fabryka