Sieć radiowa typu AMI

Sieci typu AMI (Advanced Metering Infrastructure) są to rozwiązania o największej funkcjonalności, ale wymagają pewnego doświadczenia i staranności podczas wdrożenia, szczególnie w wersji bezprzewodowej. Z rozwiązaniami tymi bardzo często łączy się modne pojęcie "smart meteringu". Należy zauważyć, że pojęcie to niekoniecznie wiąże się tylko z licznikami energii elektrycznej, ale szerzej, z licznikami mediów oraz że samo wdrożenie sieci typu AMI, nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia ze smart meteringiem. Poniżej znajdziecie Państwo opis rozwiązania radiowego dedykowanego dla budownictwa wielorodzinnego do liczników wody i ciepła. Może ono być z powodzeniem stosowane także w budownictwie komercyjnym i w przemyśle z uwzględnieniem liczników gazu i energii elektrycznej. Szerszy opis bezprzewodowego rozwiązania przemysłowego do monitoringu mediów produkcyjnych znajduje się tutaj.


Stacjonarna sieć radiowa

Infrastruktura systemowa

Do zbudowania systemu stacjonarnego, oprócz liczników radiowych, potrzebne są urządzenia, które zapewnią automatyczny odczyt liczników, a następnie przesłanie danych na serwer, do którego posiadamy dostęp. Kluczową sprawą przy budowie systemu jest zapewnienie odczytu wszystkich liczników, bez względu na zmiany propagacji fali radiowej. Propagacja ta uzależniona jest od warunków środowiskowych, poziomu zakłóceń radiowych (tła) oraz pojawiających się przejściowo przeszkód pomiędzy licznikami a odbiornikiem radiowym. Dlatego zbudowanie takiego systemu w sposób optymalny wymaga przeprowadzenia pomiarów propagacji fal radiowych i wyznaczenia właściwego rozmieszczenia urządzeń infrastruktury odczytowej. Ta infrastruktura odczytowa, to co najmniej koncentrator radiowy oraz bramka komunikacyjna. Bramka GPRS Koncentrator radiowy odczytuje stany indeksów liczników, które następnie odczytywane są przez bramkę komunikacyjną i zapamiętywane w jej wewnętrznej pamięci. Cały system radiowy wykorzystuje protokół komunikacyjny wireless M-Bus zgodny z OMS, dzięki temu mogą być stosowane liczniki różnych producentów, a raz zbudowana infrastruktura odczytowa niezależna jest od legalizacyjnej wymiany liczników. Dane zgromadzone w bramce komunikacyjnej przesyłane są następnie na wybrany serwer: FTP, HTTP lub SMTP. W zależności od rodzaju wybranej bramki, transmisja odbywa się z wykorzystaniem sieci komórkowej (GPRS lub LTE) lub, przy możliwości podłączenia do sieci komputerowej, z wykorzystaniem internetu / ethernetu (LAN, wLAN).

Korzyści z zastosowania stałej sieci

Wdrożenie stałej sieci radiowej daje szereg korzyści, powodujących szybki zwrot z inwestycji.

  • W pełni automatyczny odczyt liczników bez udziału człowieka
  • Codzienne bilansowanie obiektu - natychmiastowe wyłapywanie nieprawidłowości
  • Codzienna transmisja danych godzinowych - natychmiastowa informacja o nieprawidłowościach z ostatniej doby
  • Szybka likwidacja wycieków, prób manipulacji (odwrócone liczniki, demontaż modułu radiowego, itp.), dzięki bieżącej informacji
  • Rozliczanie odbiorców w dowolnym momencie (np. przy zmianie odbiorcy)
  • Natychmiastowa detekcja uszkodzonych wodomierzy

Elementy stacjonarnego odczytu liczników