System radiowego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy

1. Wodomierze objętościowe MVM

wodomierz objętościowy MVM

2. Wodomierze jednostrumieniowe ETW ECO

wodomierz jednostrumieniowy ETW ECO

3. Wodomierze ultradźwiękowe SC7

wodomierz ultradźwiękowy SC7

System zdalnego radiowego odczytu LibraRS

Nowoczesny i ekonomiczny system radiowego odczytu LibraRS, wykorzystujący portal internetowy i urządzenia z systemem Android

system radiowego odczytu LibraRS

System zdalnego, radiowego odczytu LibraRS należy do unikatowych rozwiązań uniwersalnych na polskim rynku. Uniwersalność ta polega na tym, że system ten nadaje się zarówno do zastosowania w Przedsiębiorstwach Wodociągowych, jak i w budownictwie wielorodzinnym. Z powodzeniem może być wykorzystywany, jako jeden system w tych Przedsiębiorstwach Wodciągowych, które odczytują nie tylko wodomierze zamontowane na przyłączach, ale zajmują się również odczytami i rozliczeniami wodomierzy lokatorskich w budynkach wielorodzinnych. Stało się to możliwe dzięki odpowiedniemu podejściu na etapie projektowania systemu, a podejście to wynikało z wieloletnich wcześniejszych  doświadczeń projektantów systemu z pomiarami wody i różnymi systemami radiowych odczytów wodomierzy. Kluczowymi cechami zapewniającymi uniwersalność są:

1. Bezprzewodowe, indukcyjne przeniesienie informacji z liczdła mechanicznego do elektroniki. Rozwiązanie to jest, w odróżnieniu od systemów optycznych, niewrażliwe na drobne zabrudzenia, czy wodę mogące wystąpić np. w studzienkach wodociągowych lub zawilgoconych piwnicach.

2. Konfigurowalny czas nadawania sygnału. Czas ten, w systemach mocno rozproszonych (Wodociągi), musi być dość krótki (do 30 s), podczas gdy w budownictwie wielorodzinnym, w zależności od wielkości budynku i ilości liczników do odczytu może wynosić od 0,5 do 2 minut.

3. Konfigurowalny zakres danych historycznych odczytywanych z elektronicznej pamięci modułu radiowego. Niezależnie od tego jak często odczytywana jest trasa z licznikami, mamy do dyspozycji dane o tym co działo się z licznikiem podzielone na odcinki miesięczne.

4. Konfigurowalny czas pracy nadajnika radiowego. Możliwość odczytywania dużej ilości danych, które są często nadawane powoduje większe zużycie baterii modułu radiowego, niż w systemach oferujących ubogie informacje. Moduły radiowe Flowis+ w dalszym ciągu oferują taki sam czas zycia baterii (do 12 lat) jak inni wiodący producenci. Zapewnione jest to dzięki możliwości wyłączenia transmisji radiowej, wówczas, gdy jest ona niepotrzebna (weekend, noc, itp.).